L’Associació Veïnal Raval i carrers adjacents convoca l’Assemblea General Ordinaria pel divendres 25 de Gener de 2019 a les 20:00 al Centre Social del Raval (C/ Boix i Rosario, 2), amb el següent

ORDRE DEL DÍA:
1. Benvinguda
2. Memòria Anual d’activitats 2018
3. Balanç econòmic del 2018
4. Proposta d’activitats pel 2019
5. Pressupost 2019
6. Altres

Al finalitzar farem una picaeta i un pase de fotos de les activitats realitzades durant 2018
Vos esperem