L’Associació Veïnal Raval i carrers adjacents convoca l’Assemblea General Ordinaria pel dimecres 25 de gener de 2020 a les 20:00 al Centre Social del Raval (C/ Boix i Rosario, 2), amb el següent

ORDRE DEL DÍA:
1. Memòria anual d’activitats 2019
2. Balanç econòmic del 2019
3. Linies d’actuació  i proposta d’activitats pel 2020
4. Pressupost 2020
5. Renovació de la Junta Directiva
6. Modificació dels estatuts de l’associació
7. Proposta i aprovació, si cal, de la sol·licitud com entitat prestadora de serveis a la joventut
8.- Proposta i aprovació, si cal, de la sol·licitud del Registre de Voluntariat
9.- Altres

Al finalitzar farem una picaeta i un pase de fotos de les activitats realitzades durant 2020
Vos esperem, entre totes i tots fem barri