INFORMACIÓ SOBRE CURSOS D’ESPERANTO:
Telèfon. 667 44 96 37
Correu electrònic: auveka@yahoo.es