SÓNICA URBANA

Dissabte, 15 de Juny, a les 22.30h en la Plaça Major del Raval

Un concert peculiar amb aquest equip d’artistes i educadors especialitzats en Construcció d’Instruments Musicals
a partir de Residus i Objectes Quotidians.

http://resonante.org/
https://www.facebook.com/ResonanteSonicaUrbana