Emplena el següent formulari per conèixer les activitats a desenvolupar pel teu grup a la la Trobada i les necessitats que comporta.

Rellena el siguiente formulario para conocer las actividades a desarrollar  por tu grupo en la Trobada y las necesidades que comporta.

PARTICIPANTS TROBADA D’ASSOCIACIONS A ELXINFORMACIÓ PER LA GUÍA DE RECURSOS

Per el.laborar la guía associativa d’Elx que se editarà amb motiu de la Trobada necessitem que ens façis arribar aquestes dades a l’email: info@raval.es

Para elaborar la guía asociativa de Elx que se editará con motivo de la Trobada necesitamos que nops hagas llegar los siguientes datos al email: info@raval.es

• Nom de l’entitat
• Anagrama/ Logotipus
• Dades de contacte: correu electrònic, telèfon, whatsapp, web, xarxes socials, etc.
• Fotografía. format 3x X 2x horitzontal o vertical (exem: 4x8, 10x15)
• Texte (màxim de 290 paraules) informació suggerida:

– Any de naixement
– Objectius
– Programes/Activitats
– Organigrama/Funcionament
– Altra info d’interès

Nombre de taules / nombre de cadires