CURSOS DE TARDOR-HIVERN

Es tracta d’un curs teorico-pràctic en el qual s’aprenen els conceptes a través de l’experimentació directa en l’hort. Què aprendràs?:

 • Conceptes relacionats amb l’agricultura ecològica.
 • A dissenyar un hort i preparar el terreny.
 • A sembrar, plantar i cultivar les hortalisses de temporada.
 • A conéixer els possibles problemes (reg, insectes, fongs..) i com fer-los front.
 • Aprendre sobre fauna i flora, aliades per als cultius.
 • I podràs portar-te el que cultives!

Una vegada finalitzat el curs pots continuar fent pràctiques fins que comence la següent temporada.

Professorat:
Curs impartit per Mariló Antón Bolaños, Llicenciada en Ciències Ambientals, amb més de 10 anys d’experiència en horts urbans i agricultura ecològica.

Les primeres sessions seran el divendres, 6 d’octubre (grup 1) i el dissabte, 7 d’octubre (grup 2)

Les sessions pràctiques es desenvoluparan en l’Hort de Felip (barri del Raval), les teòriques (quan el temps no es permeta estar a l’hort) en el Col·legi Reis Catòlics (al costat de l’Hort de Felip)

Horari grup 1 (divendres): de 16.00 a 18:00h.
Horari grup 2 (dissabte): de 9:00 a 13:00h.

Cost: 55€
El pagament del curs ha de fer-se per ingrés o transferència bancària.

En finalitzar el curs, s’emetrà un Certificat de Participació amb un total de 25 hores, sempre que s’haja completat una assistència d’almenys el 80% de les hores.

Per a la realització del curs caldrà cobrir un mínim de 10 places i el màxim de matriculats serà de 20 places.

Inscripcions en: raval.es/agreco2023

 

TEMARI DEL CURS D’INICIACIÓ
A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA

TEORIA

1. Definició d’Agricultura Ecològica.

1.1. Característiques

2. Elements bàsics de l’hort.

2.1. Planificació:

 • Orientació
 • Dimensionament
 • Disseny i distribució
 • Elecció de cultius
 • Calendari de sembra, trasplantament i collita
 • Tècniques bàsiques en l’Agricultura Ecològica.

3.1. La vida en el sòl

 • Tipus de sòl. característiques principals
 • Preparació del terreny. Principis bàsics
 • Recuperació i regeneració del sòl
 • Fertilització, el Compost.

3.2. Cultius compatibles. Associacions de cultius. Rotació, cultius complementaris: Plantes medicinals i ornamentals.

3.3. Control de plagues i malalties.

 • Plagues més freqüents
 • Fauna auxiliar, els depredadors de l’hort.
 • Plantes que atrauen i serveixen de refugi als depredadors.
 • Receptes casolanes i remeis naturals
 • Tractaments en l’hort.

PRÀCTICA EN L’HORT

 • Preparació del terreny: llaurar, rastellar i definir parades.
 • Plantar i sembrar.
 • Manteniment: Tractaments fitosanitaris, reposició de plantes, observació, reg, arranjament d’eines i gomes de degoteig…
==============

Se trata de un curso teórico-práctico en el que se aprenden los conceptos a través de la experimentación directa en el huerto. ¿Qué vas a aprender?:

 • Conceptos relacionados con la agricultura ecológica.
 • A diseñar un huerto y preparar el terreno.
 • A sembrar, plantar y cultivar las hortalizas de temporada.
 • A conocer los posibles problemas (riego, insectos, hongos..) y cómo hacerles frente.
 • Aprender sobre fauna y flora, aliadas para los cultivos.
 • ¡Y podrás llevarte lo que cultives!

Una vez finalizado el curso puedes seguir haciendo prácticas hasta que comience la siguiente temporada.

Profesorado:

Curso impartido por Mariló Antón Bolaños, Licenciada en Ciencias Ambientales, con más de 10 años de experiencia en huertos urbanos y agricultura ecológica.

Las primeras sesiones serán el viernes, 6 de octubre (grupo 1) y el sábado, 7 (grupo 2)

Les sesiones prácticas se desarrollarán en l’Hort de Felip (barrio del Raval), les teóricas (cuando el clima no nos permita estar en el Hort) en el Colegio Reyes Católicos (junto l’Hort de Felip)

Horario grupo 1 (viernes): de 16.00 a 18:00h.
Horario grupo 2 (sábado): de 9:00 a 13:00h.

Coste: 55 €

Al finalizar el curso, se emitirá un Certificado de Participación con un total de 25 horas, siempre y cuando se haya completado una asistencia de al menos el 80% de las horas.

Para la realización del curso habrá que cubrir un mínimo de 10 plazas y el máximo de matriculados será de 20 plazas.

Inscripciones en: : raval.es/agreco2023

 

TEMARIO DEL CURSO DE
INICIACIÓN A L A AGRICULTURA ECOLOGICA

TEORÍA

 1. Definición de Agricultura Ecológica.

1.1. Características

 1. Elementos básicos del huerto.

2.1. Planificación:

 • Orientación
 • Dimensionamiento
 • Diseño y distribución
 • Elección de cultivos
 • Calendario de siembra, trasplante y cosecha
 1. Técnicas básicas en la Agricultura Ecológica.

3.1. La vida en el suelo

 • Tipos de suelo. características principales
 • Preparación del terreno. Principios básicos
 • Recuperación y regeneración del suelo
 • Fertilización, el Compost.

3.2. Cultivos compatibles. Asociaciones de cultivos. Rotación, cultivos complementarios: Plantas medicinales y ornamentales.

3.3. Control de plagas y enfermedades.

 • Plagas más frecuentes
 • Fauna auxiliar, los depredadores del huerto.
 • Plantas que atraen y sirven de refugio a los depredadores.
 • Recetas caseras y remedios naturales
 • Tratamientos en el huerto.

PRÁCTICA EN EL HUERTO

 • Preparación del terreno: labrar, rastrillar y definir paradas.
 • Plantar y sembrar.
 • Mantenimiento: Tratamientos fitosanitarios, reposición de plantas, observación, riego, arreglo de herramientas y gomas de goteo…

   

  Nova convocatòria
  Divendres, del 6 d’octubre de 2023 al 26 de gener de 2024
  HORARI: de 16:00 a 18:00h.
  Dissabte, del 7 d’octubre al 18 de novembre de 2023
  HORARI: de 9:00 a 13:00h.

  El cost és de 55€
  S’abonarà prèviament mitjançant ingrés bancari o transferència (el número de compte el trobaràs en el formularó d’inscripció)

  GALERIES