CURS DE PRIMAVERA

Es tracta d’un curs teorico-pràctic en el qual s’aprenen els conceptes a través de l’experimentació directa en l’hort. Què aprendràs?:

 • Conceptes relacionats amb l’agricultura ecològica.
 • A dissenyar un hort i preparar el terreny.
 • A sembrar, plantar i cultivar les hortalisses de temporada.
 • A conéixer els possibles problemes (reg, insectes, fongs..) i com fer-los front.
 • Aprendre sobre fauna i flora, aliades per als cultius.
 • I podràs portar-te el que cultives!

Una vegada finalitzat el curs pots continuar fent pràctiques fins que comence la següent temporada.

Professorat:
Curs impartit per Mariló Antón Bolaños, Llicenciada en Ciències Ambientals, amb més de 10 anys d’experiència en horts urbans i agricultura ecològica.

La primera sessió sera el divendres, 15 de març

Les sessions teòriques i pràctiques es desenvoluparan en l’Hort de Felip (barri del Raval).

Horari divendres: de 17.00 a 19:00h.

Cost: 60€

El curs inclou totes les ferramentes necessaries, l’aïgua, el fem, els plantons i la palla. A més de gaudir de la parcel·la fins el canvi de temporada.
El pagament del curs ha de fer-se per ingrés o transferència bancària.

En finalitzar el curs, s’emetrà un Certificat de Participació amb un total de 20 hores, sempre que s’haja completat una assistència d’almenys el 80% de les hores.

Per a la realització del curs caldrà cobrir un mínim de 10 places i el màxim de matriculats serà de 30 places.

Inscripcions en: raval.es/agreco2024

 

TEMARI DEL CURS D’INICIACIÓ
A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA

TEORIA

1. Definició d’Agricultura Ecològica.

1.1. Característiques

2. Elements bàsics de l’hort.

2.1. Planificació:

 • Orientació
 • Dimensionament
 • Disseny i distribució
 • Elecció de cultius
 • Calendari de sembra, trasplantament i collita
 • Tècniques bàsiques en l’Agricultura Ecològica.

3.1. La vida en el sòl

 • Tipus de sòl. característiques principals
 • Preparació del terreny. Principis bàsics
 • Recuperació i regeneració del sòl
 • Fertilització, el Compost.

3.2. Cultius compatibles. Associacions de cultius. Rotació, cultius complementaris: Plantes medicinals i ornamentals.

3.3. Control de plagues i malalties.

 • Plagues més freqüents
 • Fauna auxiliar, els depredadors de l’hort.
 • Plantes que atrauen i serveixen de refugi als depredadors.
 • Receptes casolanes i remeis naturals
 • Tractaments en l’hort.

PRÀCTICA EN L’HORT

 • Preparació del terreny: llaurar, rastellar i definir parades.
 • Plantar i sembrar.
 • Manteniment: Tractaments fitosanitaris, reposició de plantes, observació, reg, arranjament d’eines i gomes de degoteig…
==============

Se trata de un curso teórico-práctico en el que se aprenden los conceptos a través de la experimentación directa en el huerto. ¿Qué vas a aprender?:

 • Conceptos relacionados con la agricultura ecológica.
 • A diseñar un huerto y preparar el terreno.
 • A sembrar, plantar y cultivar las hortalizas de temporada.
 • A conocer los posibles problemas (riego, insectos, hongos..) y cómo hacerles frente.
 • Aprender sobre fauna y flora, aliadas para los cultivos.
 • ¡Y podrás llevarte lo que cultives!

Una vez finalizado el curso puedes seguir haciendo prácticas hasta que comience la siguiente temporada.

Profesorado:

Curso impartido por Mariló Antón Bolaños, Licenciada en Ciencias Ambientales, con más de 10 años de experiencia en huertos urbanos y agricultura ecológica.

La primera sesión será el viernes, 15 de marzo

Les sesiones teóricas y prácticas se desarrollarán en l’Hort de Felip (barrio del Raval)

Horario viernes: de 17.00 a 19:00h.

Coste: 60 €

El curso incluye todas las herramientas necesarias, agua, estiércol, plantones y paja. Además de disfrutar de la parcela hasta el cambio de temporada.

Al finalizar el curso, se emitirá un Certificado de Participación con un total de 20 horas, siempre y cuando se haya completado una asistencia de al menos el 80% de las horas.

Para la realización del curso habrá que cubrir un mínimo de 10 plazas y el máximo de matriculados será de 30 plazas.

Inscripciones en: : raval.es/agreco2024

 

TEMARIO DEL CURSO DE
INICIACIÓN A L A AGRICULTURA ECOLOGICA

TEORÍA

 1. Definición de Agricultura Ecológica.

1.1. Características

 1. Elementos básicos del huerto.

2.1. Planificación:

 • Orientación
 • Dimensionamiento
 • Diseño y distribución
 • Elección de cultivos
 • Calendario de siembra, trasplante y cosecha
 1. Técnicas básicas en la Agricultura Ecológica.

3.1. La vida en el suelo

 • Tipos de suelo. características principales
 • Preparación del terreno. Principios básicos
 • Recuperación y regeneración del suelo
 • Fertilización, el Compost.

3.2. Cultivos compatibles. Asociaciones de cultivos. Rotación, cultivos complementarios: Plantas medicinales y ornamentales.

3.3. Control de plagas y enfermedades.

 • Plagas más frecuentes
 • Fauna auxiliar, los depredadores del huerto.
 • Plantas que atraen y sirven de refugio a los depredadores.
 • Recetas caseras y remedios naturales
 • Tratamientos en el huerto.

PRÁCTICA EN EL HUERTO

 • Preparación del terreno: labrar, rastrillar y definir paradas.
 • Plantar y sembrar.
 • Mantenimiento: Tratamientos fitosanitarios, reposición de plantas, observación, riego, arreglo de herramientas y gomas de goteo…

   

  Nova convocatòria
  Divendres, del 15 de març al 24 de maig de 2024
  HORARI: de 17:00 a 19:00h.

  El cost és de 60€
  S’abonarà prèviament mitjançant ingrés bancari o transferència (el número de compte el trobaràs en el formulari d’inscripció)

  GALERIES