L’Associació Veïnal Raval i carrers adjacents convoca l’Assemblea General Ordinaria pel dissabte, 24 de febrer de 2024 a les 11:00 al Centre Social del Raval (C/ Boix i Rosario, 2), amb el següent

ORDRE DEL DÍA:
1. Benvinguda
2. Memòria Anual de gestió i activitats 2023
3. Balanç econòmic del 2023
4. Línies d’actuació pel 2024
5.
Pressupost 2024
6. Ratificació d’altes i baixes d’associats
7. Renovació de la Junta Directiva
8. Informació sobre les Juntes de Districte
9. Altres

Al finalitzar farem una picadeta
Vos esperem