Dissabte, 28 de setembre 2019
19:30 h.
Centre Social Raval 
C/ Boix i Rosario, 2 – Elx

Una interesant conferència d’
Antonio Zapata

Organitzat per l’Associació de Belles Arts d’Elx