L’Associació de Veïns del Raval Nou i carrers adjacents anima els veïns del barri a sumar-se a la celebració de les festes en honor a Sant Joan posant el barri ben engalanat, per donar color, vistossitat i alegria a la festa del nostre barri.
Amb aquest motiu, l’Associació convoca el VIé Concurs d’Engalanament de Carrers, amb les següents.

BASES

1.- Podran participar en el concurs tot el veïnat del barri.
2.- L’engalanament podrà ser de tot un carrer, plaça o només un tram d’aquests.
3.- El tema de decoració és lliure i la inscripció, gratuïta.
4.- La inscripció podrà realitzar-se:
– emplenant la fitxa en línia:
http://raval.es/carrers2017
– mitjançant l’imprés que es podrà trobar en diversos establiments del barri
– o descarregant el formulari:
http://raval.es/carrers2017.pdf
Els formularis impresos caldrà deixar-los a la bústia de l’Associació en el Centre Social o enviar-los per email a info@raval.es fins al 16 de juny
5.- La decoració no podrà ser molesta per a la resta de veïns. En aquest sentit els elements no podran suposar un obstacle per la circulació de cotxes i vianants i els que pengen entre els carrers on hi haja circulació de vehicles no podran estar a una distància menor de 4,5 metres de terra.
6.- Els veïns poden usar qualsevol material per a la decoració, com més original millor!.
7.- Entre els criteris a valorar es tindrà en compte:
– l’originalitat,
– la qualitat artística,
– el disseny i
– la utilització de material reciclat.
8.- La decoració haurà d’estar visible, almenys, entre el dissabte 17 i el dissabte 24 de juny, ambdós inclosos.
9.- Els muntatges que necessiten talls de trànsit hauran de comunicar-se prèviament a l’Ajuntament, a través de l’OMAC o de l’Associació de Veïns, per a acordar l’horari menys problemàtic per a fer-ho.
10.- El Jurat visitarà els carrers el dissabte 17
11.- Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables.
12.- El veredicte del jurat i  el lliurament de premis es realitzaran el dissabte 17 de juny a la plaça Major del Raval
13.- Es premiaran les tres millors decoracions segons el parer del Jurat

La Asociación de Vecinos del Raval Nou y calles adyacentes anima a los vecinos del barrio a sumarse a  la celebración de las fiestas en honor a San Juan adornando calles, plazas, casa y balcones, aprovechando la ocasión para estrechar los vínculos entre vecinos y vecinas y fomentar la alegría de esta fiesta tan señalada.
Con tal motivo convoca el VIº Concurso de decoración y engalanado de calles, para premiar el esfuerzo, la creatividad de los vecinos en dar color, vistosidad y alegría a nuestras calles

BASES

1.- Podrán tomar parte en el concurso todos los vecinos del barrio.
2.- El engalanamiento podrá ser de toda la calle o un tramo de ésta.
3.- El tema de decoración es libre y la inscripción gratuita.
4.- La inscripción podrá realizarse:
– rellenando la ficha online http://raval.es/carrers2016
– mediante el impreso que se podrá encontrar en diversos establecimientos del barrio
– o descargando el fomulario http://raval.es/carrers2016.pdf
Los formularios impresos deberán dejarse en el Centro Social o enviarse por email a info@raval.es hasta el 16 de junio
5.- La decoración no podrá ser molesta para el resto de vecinos/as. En este sentido, por ejemplo, los motivos colgantes que atraviesen las calles donde haya circulación de vehículos no podrán tener una distancia menor de 4,5 metros del suelo.
6.- Los vecinos pueden usar cualquier material para la decoración aunque se valorará el uso de material reciclado.
7.- Entre los criterios a valorar se tendrá en cuenta la vistosidad, originalidad y esfuerzo en su realización.
8.- La decoración deberá permanecer visible, al menos, entre el sábado18 y el 26 de junio, ambos inclusive.
9.- Los montajes que precisen algun corte de tráfico deberán comunicarse previamente al Ayuntamiento, a través de la OMAC o de la Asociación de Vecinos, para acordar el horario menos problemático.
10.- El Jurado visitará las calles el sábado 18.
11.- La entrega de premios se realizará el mismo día 18, a las 21:00h. en la Plaza del Raval
12.- Se premiará las tres mejores decoraciones a juicio del jurado con obsequios gentileza de los patrocinadores: “Carnicería Charcutería La Bona Carn” y “Suministros de Oficina Amorós, S.L.

ORGANITZA

Associació de Veïns i Veïnes

ravalnou

 

 

 

 

PATROCINEN

bonacarn