Aquest mes de març comença l’activitat en l’Hort de Felip.
Ja esta tancat el plaç de sol·licitud de les micro parcel·les, en breu es publicaran les assignacions.

També pots consultar les bases de la convocatòria així com les regles de funcionament de la ecohorta Hort de Felip (tots eixos enllaços els tens a continuació)

Este mes de marzo comienza la actividad en el Hort de Felip.
Ya está cerrado el plazo de solicitud de las microparcelas en breve se publicarán las asignaciones.

Puedes consultar las bases de la convocatoria así como las reglas de funcionamiento del ecohuerto Hort de Felip (todos esos enlaces los tienes a continuación)

      

Més infomació i contacte: horta@raval.es     633 971 670