Som un col·lectiu que treballem en la recuperació del coneixement i memòria oral de les dones rurals i llauraores des d’una perspectiva feminista.

Les Espigolaores