Volem Palmerar

ACTIVITATS TROBADA

Dissabte 22/10:00:
– Ruta guiada pel palmerar

Divendres 28/19:30:
– Passat, present i futur del palmerar

Dissabte 29/10:00:
– Dibuixa la teua palmera

Les finalitats de la nostra associació Volem Palmerar són:
a) La promoció i la protecció dels valors agrícoles, ambientals i culturals inherents al Palmerar d’Elx.
b) Promoure la phoenicultura mitjançant l’educació ambiental i afavorir la sensibilització sobre el paper que l’individu i la col·lectivitat exerceixen.

volempalmerarelx@gmail.com

691 41 03 86

691 41 03 86

volempalmerar.es