fem barri

EL PROJECTE

Entre tot*s, fem barri

ANALISI PREVI A L’ESTUDI

El barri del Raval a Elx està situat, practicament, al centre de la ciutat. És un poble dins una gran ciutat i la seua població vol viure en eixe barri i l’estima.
Conviu una població molt major que ha viscut tota la vida al barri i gent jove que han buscat viure en ell.
L’equip de treball de l’associació veïnal està compost per persones entre 25 i 70 anys. Este equip va començar en novembre de 2015.

Resultat de l’estudi previ:

 • El barri té carrers i baldoses xiquiques i estretes. Persones majors, families amb el carro del xiquet/a, o la persona amb el carro de la compra amb dificultat per a desplaçar-se pel barri.
 • Hi ha molt de trànsit pels seus carrers.
 • És necessari estudiar la repercusió que la peatonalització d’un carrer del centre de la ciutat i la realització d’un mercat amb molts aparcaments van a provocar al barri.
 • L’equip de treball té moltes deficiencies en relació a les TICs i les dinàmiques de grup.
 • Hi ha inquietud social i cultural per posar en marxa projectes de tot tipus. Acudeixen a nosaltres perque no conèixen els protocols o els recursos per a posar en marxa els seus projectes i nosaltres li facilitem la tasca
 • A les activitats que posem en marxa acudeix molta gent que no aniria a altres llocs on es feren les mateixes activitats. Som un altaveu per a moltes associacions i problemàtiques.
 • Falta d’informació en general. De recursos, ferramentes, activitats, en general del que hi ha i passa al seu envoltant.
 • Desconeixement del que es fa a altres llocs. El que provoca falta de ideés innovadores
 • Desconeixement del món associatiu
 • No existeix la possibilitat d’accedir a equipament informàtic públic per part de la població
 • Desconeixement del que és i per a que serveix el pressupost participatiu

Les principals necessitats son:

 • Informació i assessorament als ciutadans i a les associacions
 • Formar a l’equip de treball en TICs i dinàmiques de grup
 • Implicar al veïnat en l’associació i en la millora del seu envoltant
 • Visibilitzar i enfortir les associacions
 • Elaborar un estudi sobre la mobilitat al barri i propostes de millora
 • Coordinar els recursos socials i culturals del barri per a una major visibilització i aprofitament.

ASPECTES INNOVADORS DEL PROJECTE

Un dels aspectes innovadors és la participació al Congrés Europeu d’associacions veïnals de dos membres de l’associació que, posteriorment faran un informe i sessió informativa sobre el tema, per a que sevisca de base per a posteriors debats.

Els tallers de dinàmica de grup, encara que tenen una data específica es treballen de forma continuada en cadascuna de les reunions que es realitzen.

L’aprenentatge és vivencial.

Altre aspecte és que, degut al perfil de les persones que composen l’equip de treball, podem informar i assessorar a ciutadans i associacions que venen a preguntar a l’associació. Així com posar en marxa activitats en base a la motivació i compromís de les persones que el conformen.

Treballem amb ferramentes que ens faciliten la tasca, com ara el calendari compartit, els documents creats de forma colaborativa.
I realitzem activitats que permeten un intercanvi de coneixements i habilitats entre diferents generacions

OBJECTIUS

A. Promoure la creació i millora del funcionament de les associacions
A.1. Formar a l’equip de treball en ferramentes que li permitisquen ser més eficaços
i eficients en la seua tasca.
A.2. Augmentar el nombre d’associats en un 20% dels que hi ha a l’actualitat.
A.3. Possibilitar l’accés a les tecnologies de l’informació i coneixement.
A.4. Apropar l’informació i assessorament al ciutadà i associacions
B. Sensibilitzar al veïnat sobre l’importància de la seua participació a
l’associació i al barri.
B.1. Reflexionar sobre la situació actual del barri i elaborar propostes d’actuació
entre el veïnat per aconseguir el barri que entre tots volem
B.2. Difusió i promoció del pressupost participatiu com a mig per a la participació
ciutadana en la millora del seu envoltant.
B.3. Millorar la transparència de l’associació apropant l’informació que es genere
als associats i veïnat en general.
C. Posar en valor l’associacionisme i la participació facilitant i promovent
l’intercanvi d’idées i la visibilització d’associacions i col·lectius que
participen a la vida socio-cultural del barri i del municipi
C.1. Organitzar i participar en Congressos i Trobades Veïnals
C.2. Apropar la realitat social al veïnat del barri per mig d’activitats realitzades per
diferents associacions

ACTIVITATS

A.1. FORMACIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ
Participació al Congrés Europeu: Vivre la Ville (Bruselas 24-25 de març de 2018
Tallers de tecnologia de l’informació i del coneixèment
Taller: informàtica bàsica (4 a 25 maig-divendres 17-18h)
Taller: Ús del mòbil (Del 7 al 28 maig-dilluns 19-20h)
Taller: Ferramentes del Google per a millorar la coordinació de l’equip de
treball. (6 a 27 juny. Dimecres 19-20h)
Taller: Xarxes socials (1-29 juny-divendres 17-18h)
Taller: WordPress (participació a la web de l’associació) (1 a 22/10 – dill. 19
Tallers de dinàmiques de grup
Reunions efectives (10 a 24 gener – dimecres 20-21h)
L’equip de treball el cor de l’associació. Funcions, coordinació i satisfacció (14 a 28 febrer – dimecres 20-21h)

A.2. AUGMENTAR EL NOMBRE D’ASSOCIATS
Elaboració d’un formulari online i altre físic per associar-se (gener)
Elaboració de merchandaising del projecte i de l’associació
Participació amb una taula informativa en el mercat ecològic que s’organitza el
primer dissabte de mes a la Pl. del Raval (en colaboració amb l’Associació de
Desenvolupament Rural) (5 gener a 6 octubre – primer dissabte de mes)
Elaboració d’un fullet informatiu sobre l’associació veïnal (setembre)

A.3. POSSIBILITAR L’ACCÉS A LES TECNOLOGIES DE L’INFORMACIÓ I CONEIXEMENT
Realitzar gestions per aconseguir que la ciutadania puga accedir a equipament
informàtic al seu barri per mig de cesió, conveni o compra.
-. Reunions amb tècnics i politics
-. Elaboració d’un informe sobre la necessitat del servei
-. Sol.licitud a la Federació d’associació veïnal per tal de que es sol·licite
també des d’eixa entitat

A.4. APROPAR L’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT AL CIUTADÀ I ASSOCIACIONS
Conferència sobre programes europeus (en colaboració amb l’associació
Baiajovens i ACD La Hoya) (juliol)
Distribució de cartells i fullets en llocs estratègics del barri, pujar-los a la web i xarxes socials, i enviar-los per correu als associats i als diferents grups de whatsapp (tot l’any)
Posar en marxa el servei d’informació i assessorament a la ciutadania i associacions (setembre)
Realització d’entrevistes i articles en mitjos de comunicació (setembre)

B.1. REFLEXIONAR SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DEL BARRI I ELABORAR
PROPOSTES D’ACTUACIÓ ENTRE EL VEÏNAT PER ACONSEGUIR EL BARRI QUE
ENTRE TOTS VOLEM
Elaboració d’una enquesta per recollir les necessitats del barri (abril)
Taula rodona: la mobilitat al barri del Raval (13/4/2018)
Marxa nocturna: roda pel barri (bici, patins, monopatins, patinet) (20/4/2018)
Xerrada: Patrimoni des de baix, patrimoni per a qui. (José Martínez Jurado, Investigador predoctoral.Dpto. de Ciencias Sociales y Humanas. Universitas Miguel Hernández) (11/5 a 19h)
Concurs de fotografia “engalanament de carrers” (juny)
Exposició fotogràfica dels concursos realitzats (juny a juliol)
Concurs de curts amb mòbil: denuncia el que no funciona al teu barri (setembre)
! Jornades d’anàlisi de la situació del barri. Dinàmiques grupals: (24/9 a 6/10)
! Elaboració d’un DAFO
! Gimkana per reconèixer el barri
Mapeo del barri
Elaboració de propostes de millora
Conferència: Cap on anem: La gentrificació i turificació (28/9 – 19h)
Projecció del Documental “El Raval” (Jose) (24/9 a 19h)
Projecció dels curts presentats al concurs (24/9 a 19h)
Gravació, muntatge, edició i projecció del vídeo “Fem barri”
Edició de l’Estudi realitzat (octubre)

B.2. DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DEL PRESSUPOST PARTICIPATIU COM A MIG PER A LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN LA MILLORA DEL SEU ENVOLTANT
Participar a les reunions informatives realitzades per la Regidoria de Participació (3/3)
Pujar i enviar a xarxes socials, web i correu electrònic la convocatòria i la guía del pressupost participatiu de 2018. (12/3)
Convocar i realitzar una reunió per tal d’explicar el que és i com participar, així com la situació en la que es troben les accions aprovades en el pressupost participatiu de 2017 (7/4 – 12h.)
Aportar ordinador i personal per a facilitar la votació al veïnat (setembre)

B.3. MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA DE L’ASSOCIACIÓ APROPANT L’INFORMACIÓ QUE ES GENERE ALS ASSOCIATS I VEÏNAT EN GENERAL
Actualització periòdica de la web i les xarxes socials (gener a octubre)
Enviament per correu electrònic als associats de l’informació, que es genere o ens arribe, que puga ser del seu interés. (gener a octubre)
Pujar a la web la documentació de l’associació: estatuts, Junta directiva, segur de responsabilitat civil, actes de les assemblees generals, etc. (gener a octubre)

C.1. ORGANITZAR I PARTICIPAR EN CONGRESSOS I TROBADES VEÏNALS
Participació al Congrés Europeu d’associacions veïnals a Bruseles (24-25/3/2018)
Organització de la “Trobada d’Associacions Fem barri” (6/10/2018)

C.2. APROPAR LA REALITAT SOCIAL AL VEÏNAT DEL BARRI PER MIG D’ACTIVITATS REALITZADES PER DIFERENTS ASSOCIACIONS
Projecció de pelicula i debat sobre la Sobirania alimentaria (en colaboració amb l’associació mediambiental Alonis) (23/2/2108)
Xerrada: El comerç just i degustació de productes (en colaboració amb Intermon Oxfam) (3/3/2018)
Xerrada: El paper de la dona en el palmerar i el mediambient (en colaboració amb l’associació Volem palmerar) (7/3/2018)
Xerrada sobre la realitat del poble Siri (en colaboració amb la plataforma d’ajuda a Siria) (7/6 a 19h)

DESTINATARIS (nivell d’incidència acreditat)
Membres actius de l’associació veïnal Raval i carrers adjacents
Veïnat del barri del Raval
Associacions veïnals, culturals, mediambientals i d’altres àmbits d’Elx
Persones interessades

TEMPORALITZACIÓ
De Gener a Octubre de 2018

UBICACIÓ
Centre Social del Raval
Plaça del Raval
Plaça Antoni Bru
Hort del Monjo, o colege Reis Catòlics

DIFUSIÓ
Fullet sobre l’associació veïnal Raval
Fullet sobre el projecte Fem barri
Video promocional Fem barri
Mas Media, i altres mitjos alternatius
Web, xarxes socials, etc.
Merchandaising: Calendari 2019, Samarretes, Motxilles, Barrets, llibretes
Pancarta
Metacrilat per exterior ctre. social
Roller
Programa de radio/entrevistes en Radio Jove, la COPE, Radio Elx i Tele Elx

AVALUACIÓ
Elaboració dels instruments d’avaluació
Instruments: Observació, Enquesta d’evaluació per als participants, Enquesta d’evaluació
per als organitzadors, Reunions trimestrals de seguiment del procés

RECURSOS
MATERIALS, HUMANS, ECONÒMICS
XARXA ENTITATS

Alonis
Participació a l’organització de la xerrada “La Sobirania Alimentaria”
Ponent a la xerrada “El paper de la dona en el palmerar i el mediambient”

El Tempir
Correcció dels textes en valencià.

Volem Palmerar
Organització de la xerrada “El paper de la dona en el palmerar i el mediambient”

Margalló Ecologistes en acció-Bicicrítica
Organització de la marxa nocturna “Roda pel barr”

ADR-Associació de desenvolupament Rural
Coordinació del muntatge del mercat ecològic

Associació Cultural Amanida
Formació en TIC
Assessorament en campanyes d’imatge
Publicitat i merchandaising
Web i xarxes socials

AV Poeta Miguel Hernández
Realització del vídeo sobre les activitats del projecte

Associació Baiajovens i ACD La Foia
Realització de la xerrada sobre programes europeus

Associació Kilombo kilombé
Actuació de batukada durant els events

Oxfam intermon
Realització de la xerrada “Comerç just”

Cooperativa Corazón Verde
Guía en la visita als jardins de l’Aljub

Federació AV Dama d’Elx
Cessió de l’equipament per a les xerrades: projector, pantalla i portàtil
Cessió de l’equip de so per a petits events.

AHSA Amics dels humedals del Sud d’Alacant
Guía en la visita al mirador del pantà per tal de fer un avistament d’aus

Asociación de Bellas Arte de Elche i asociación Cuadernos viajeros
Pintar i dibuixar durant la trobada d’associacions

Assoc. Refugiats Siris
Organització de la xerrada sobre la situació dels refugiats Siris i la tasca que
realitza l’associació

CEPA Mercé Rodoreda
Cesió d’espais per exposició i curs

Casal Jaume I
Grup de dolçaina i tabalet per a les festes de Sant Joan