ASSEMBLEA D’ ASSIGNATARIS/ES DE MICROPARCEL·LES
EN EL HORT DE FELIP ECOLÒGIC I URBÀ

Divendres que ve, 30 d’Abril comença l’activitat en l’hort urbà i ecològic del Raval, situat en el Camí de Felip, al costat del Centre de Salut del Raval
L’Hort de Felip acollirà la primera assemblea dels/les assignataris/es de les microparcel·les que donaran vida a aquest projecte tan esperat, desitjat i il·lusionant.
En l’Assemblea es repartiran les acreditacions a les persones i entitats que han sigut assignades per a l’ús de les 37 microparcel·les que seran sortejades en l’acte.
Així mateix se’ls donarà còpia del Reglament intern de l’ecohort i s’informarà del funcionament i composició dels diferents grups de treball que conformaran la base operativa de l’estructura de l’Hort de Felip.
Amb motiu de la normativa de seguretat vigent que totes/us coneixeu, només es permetrà l’assistència a l’Assemblea de les persones assignataries de les micro parcel·les, sense acompanyants.

El próximo viernes, 30 de Abril comienza la actividad en el huerto urbano y ecológico del Raval, situado en el Camí de Felip, junto al Centro de Salud del Raval
El Hort de Felip acogerá la primera asamblea de los/as asignatarios/as de las microparcelas que darán vida a este proyecto tan esperado, deseado e ilusionante.
En la Asamblea se repartirán las acreditaciones a las personas y entidades que han sido asignadas para el uso de las 37 microparcelas que serán sorteadas en el acto.
Asimismo se les dará copia del Reglamento interno del ecohuerto y se informará del funcionamiento y composición de los distintos grupos de trabajo que conformaran la base operativa de la estructura del Hort de Felip.
Con motivo de la normativa de seguridad vigente que todas/os conocéis, solo se permitirá la asistencia a la Asamblea de las personas asignatarias de las micro parcelas, sin acompañantes.