Col·lectiu professional creat a l’octubre de 2015 per a contribuir a dignificar el periodisme i defensar la llibertat d’expressió, informació i opinió com a dret fonamental de les persones.
Proposem activitats i accions per a la cerca d’ocupació, la formació contínua, l’assessorament laboral i jurídic, per a acostar la nostra professió a la societat, la difusió de novetats legislatives i l’intercanvi de recursos i eines professionals, entre d’altres processos que ajuden a millorar el nostre treball.