L’Associació Veïnal Raval i carrers adjacents convoca l’Assemblea General Ordinaria pel dilluns, 27 de març de 2023 a les 19:30 al Centre Social del Raval (C/ Boix i Rosario, 2), amb el següent

ORDRE DEL DÍA:
1. Benvinguda
2. Memòria Anual de gestió i activitats 2022
3. Balanç econòmic del 2022
4. Línies d’actuació pel 2023
5. Proposta de quota anual d’associats
6. Pressupost 2023
7. Ratificació d’altes i baixes d’associats
8. Renovació de la Junta Directiva
9. Altres

Al finalitzar farem una picaeta
Vos esperem