Un conte contat a viva veu, ajudat només pels gestos i per la música, es converteix en un conte pintat quan una pintora el narra a través de les seues imatges, que van eixint en directe d’aqueixa taula màgica plena de llapis i retoladors. Personatges, idees, sentiments i paisatges salten a l’escenari de la mà de la veu i del pinzell.

Narració: Marisela Romero
Il·lustració: Dolça (Dulce Quesada)

=====

Un cuento contado a viva voz, ayudado solo por los gestos y por la música, se convierte en un cuento pintado cuando una pintora lo narra a través de sus imágenes, que van saliendo en directo de esa mesa mágica llena de lápices y rotuladores. Personajes, ideas, sentimientos y paisajes saltan al escenario de la mano de la voz y del pincel.

Narración: Marisela Romero
Ilustración: Dolça (Dulce Quesada)
========