Associació Cívica per la Llengua “El Tempir”

ACTIVITATS TROBADA

Divendres 28/19:30:
· Sopar de Cabasset
· Lectura poemes de Vicent Estellés  i Miguel Hernández

L’Associació Cívica per la Llengua “El Tempir” naix a Elx l’any 1993 amb l’objectiu de garantir els drets lingüístics dels valencianoparlants i promoure i estendre l’ús social del valencià. El nostre projecte pretén no sols enfortir i revitalitzar la valencianitat lingüística i cultural de la ciutat d’Elx sinó també del sud (antic territori de la Governació d’Oriola) a fi de vertebrar aquestes terres amb la resta del País Valencià.
El ventall d’activitats d’El Tempir és molt ampli i tracten d’incidir en tots els àmbits d’ús públics i privats del valencià per tal d’augmentar el seu prestigi social entre els més diversos sectors de la població. Així, quant al món de l’educació, El Tempir promou l’extensió de l’ensenyament en valencià mitjançant xarrades informatives, jornades de formació per al cos de mestres i professors, organització de la trobada d’escoles en valencià, exposicions literàries, promoció del coneixement del valencià mitjançant accions en el camp del joc i del lleure (Campionat Escolar de Scrabble per a tot el PV i la Valencianada del Sud).
Pel que fa a l’ús social, El Tempir realitza campanyes de positivització i d’autoestima en l’ús de la nostra llengua com “M’agrada el valencià”. També es treballa la conscienciació lingüística, la cohesió social i l’arrelament mitjançant la publicació de decàlegs de drets lingüístics i la promoció d’actituds assertives contra els prejudicis socials imperants. El Tempir també ha fet tasques d’assessorament a organismes públics, col•lectius i persones particulars en matèria de drets lingüístics així com també ha realitzat un seguiment i una anàlisi crítica de les polítiques municipals i autonòmiques a fi de fer-les més efectives lingüísticament des de la col•laboració institucional.
Cicles de cinema, lliurament de premis, publicacions, elaboració de documentaris, recitals poètics, presentacions de llibres, conferències, concerts de música, articles d’opinió, etc. són altres exemples d’actuacions d’El Tempir.

infoeltempir@gmail.com

664 02 34 93

664 02 34 93