moriscosCONFERÈNCIA  i EXPOSICIÓ
El 5 de maig a les 19:30h al Museu Contemporani  es va oferir la conferència:
Els moriscos i la repoblació de la Universitat del Raval (1609)
a càrrec de José Antonio Serrano Oliver, Professor de Geografia i Història a l´IES L´Assumpció d´Elx i professor de didàctica de les Ciències Socials a la UMH.